مشاوره پخش رسانه

مشاوره پخش رسانه

بالا بودن هزینه‌ی رسانه‌ها همیشه نگرانی کارآفرینان بوده. برنامه‌ریزی رسانه علمی است که به برندها کمک می‌کند تا این دغدغه، با مطالعه و برنامه‌ریزی اصولی و هدفمند تا حد زیادی مرتفع شود. چرا که دیده شدن گوهر با ارزش برند شما و اثربخش بودن تبلیغ شما منجر به درخشش بیشتر نگین می‌شود.