مشاوره تبلیغاتی

امور مشتریان

ما در تلاشیم تا از نگین باارزش برند شما در سازمانمان مراقبت کنیم و با نگاه دقیق به عیار و ارزش آن بیافزاییم.

درک درست از نیازهای مختلف مشتری، انتقال این نیازها به واحدهای گوناگون در آژانس و ایجاد و حفظ ارتباط مستمر و با کیفیت با مشتریان هدف و وظیفه‌ی اصلی دپارتمان امور مشتریان در نگین است.