کانون نگین تبلیغات

Negin Advertising Agency

خدمات

طراحی کمپین

En
طراحی کمپین title

در هر حوزه­ ی کاری، هیچ موفقیتی بدون طراحی یک برنامه­­ ی دقیق و استراتژیک حاصل نمی شود. این امر، دلیلِ وجود یک تیم طراحِ خلاق برای ارائه ­ی کمپین ­های تبلیغاتی است. کانون تبلیغاتی نگین با آگاهی از این موضوع و با دراختیار داشتن نیروی متخصص و کارآزموده، بخش کمپین خود را با خدمات زیر معرفی می­نماید:

– طراحی، تدوین و نگارش کمپین های یکپارچه با رعایت اصول ارتباط بازاریابی یکپارچه (Integrated Marketing Communication)

– خلق کانسپت و ایدۀ بزرگ (Big Idea) شناسایی مخاطبین هدف(Target Audiuence) و انتخاب رسانه بر اساس آن جهت ایجاد حداکثر مواجهه(Exposure)

– برنامه ریزی بودجه و رسانه

نمونه کارهای این بخش