کانون نگین تبلیغات

Negin Advertising Agency

خدمات

سمپلینگ و پروموشن

En
سمپلینگ و پروموشن title

حس خوبِ یک برند ، هنگام چشیدن آن انتقال می­یابد. وقتی که هدف یک برند فروش است، نقش این رسانه پررنگ­تر خواهد شد. به عبارتی می توان از سمپلینگ وپروموشن به عنوان مهاجم تبلیغات یاد کرد. هنگامی که تلویزیون، رادیو، تبلیغات محیطی و … همکاری تبلیغاتی خود را به انجام رسانده­اند، نوبت به مهاجم می رسد تا گل را درنقاط فروش به ثمر برساند و این همان کاری است که این رسانه، در نقاط فروش انجام خواهد داد، یعنی تبلیغات به واسطه­ی فروش مستقیم. کانون تبلیغاتی نگین بهترین مهاجمان را در  این حوزه در اختیار دارد.

نمونه کارهای این بخش