کانون نگین تبلیغات

Negin Advertising Agency

خدمات

تبلیغات محیطی

En
تبلیغات محیطی title

محیط پیرامون ما مملو از نقطه، خط، سطح و فضاهایی است که استفاده­ی آن­ها در امرِ تبلیغات، هوش، توانایی و تخصصی را می طلبد که کانون تبلیغات نگین از آن بهره­مند است. با موارد زیر خدمات تبلیغات محیطی کانون تعریف می شود:

– جانمایی و اکران بیلبوردها در سراسر کشور

– پیشنهاد کمپین های محیطی مبنی بر بازار هدف مشتریان

نمونه کارهای این بخش