کانون نگین تبلیغات

Negin Advertising Agency

خدمات

اسپانسرشیپ

En
اسپانسرشیپ title

اگر نگوییم داشتن بستر­های مناسب جهت انجام مواردِ اسپانسرینگ برای هر شرکت تبلیغاتی الزامی است، می توان گفت که به عنوان نقطه قوت وتوانایی یک کانون تبلیغاتی تلقی می­گردد. یکی از توانایی­های کانون تبلیغاتی نگین، که آن را از همکاران دیگر مجزا می کند، توانایی در فراهم نمودن این عرصه ­های سرمایه ­گذاری است که در یک مورد خلاصه می شود:

  • معرفی برنامه های فرهنگی (فیلم و رویدادهای خاص) به برندها جهت اسپانسرینگ
نمونه کارهای این بخش