مطبوعات

دپارتمان مدیریت رسانه‌های کانون نگین تبلیغات

با وجود فرارسیدن عصر رسانه‌های مجازی و رشد انفجاری رسانه دیداری گرچه عرصه را بر رسانه مکتوب تنگ کرده است؛ ولی باعث نابودی آن نشده و نخواهد شد. این پیش‌بینی از سر تعصب نیست؛ بلکه بدان واسطه است که پدید‌آمدن امکانات جدید رسانه‌ای گرچه توانسته انحصار و یکه‌تازی رسانه مکتوب را بشکند، ولی باعث از میان رفتن کارکردهای آن نشده است.

کانون نگین تبلیغات

بلوار آفریقا - بلوار گلستان خیابان گلستانک - خیابان خرسند - پلاک ۵۲ تلفن ۸۸۲۰۲۰۳۰-۰۲۱ ایمیل info@meginadv.com